พระเครื่องเพชรน้ำมนต์ ศูนย์รวมพระเครื่องและวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 065 726 8299

ชุดเหรียญพระเจ้าตากสิน

พระเครื่องเพชรน้ำมนต์ ศูนย์รวมพระเครื่องและวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 065 726 8299, 084 424 8155

ชุดเหรียญพระเจ้าตากสิน

เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อนวะโลหะ วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อนวะโลหะ วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘
เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อนวะโลหะ วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘

เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อทองแดงกรรมการ วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อทองแดงกรรมการ วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘
เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อทองแดงกรรมการ วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘

เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อทองผสมกรรมการ วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อทองผสมกรรมการ วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘
เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อทองผสมกรรมการ วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘

เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้ออัลป้าก้ากรรมการ วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้ออัลป้าก้ากรรมการ วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘
เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้ออัลป้าก้ากรรมการ วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘

เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อแร่บริสุทธิ์ เลี่ยมกรอบเงิน วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อแร่บริสุทธิ์ เลี่ยมกรอบเงิน วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘
เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อแร่บริสุทธิ์ เลี่ยมกรอบเงิน วัดโพธิ์บางคล้า

เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อนวะโลหะกรรมการ เลี่ยมกรอบเงิน วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อนวะโลหะกรรมการ เลี่ยมกรอบเงิน วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘
เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อนวะโลหะกรรมการ เลี่ยมกรอบเงิน วัดโพธิ์บางคล้า

เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) ลงยากรรมการ เลี่ยมกรอบเงิน วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) ลงยากรรมการ เลี่ยมกรอบเงิน วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘
เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) ลงยากรรมการ เลี่ยมกรอบเงิน วัดโพธิ์บางคล้า

เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อเงินกรรมการ วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อเงินกรรมการ วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘
เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อเงินกรรมการ เลี่ยมกรอบเงิน วัดโพธิ์บางคล้า

เหรียญพระเจ้าตากสินรุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อนวะโลหะ หน้ากากทอง วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘เหรียญพระเจ้าตากสินรุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อนวะโลหะ หน้ากากทอง วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘
เหรียญพระเจ้าตากสินรุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อนวะโลหะ หน้ากากทอง วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘ เลี่ยมกรอบเงิน

เหรียญพระเจ้าตากสินรุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อเงินหน้ากากทอง วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘เหรียญพระเจ้าตากสินรุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อเงินหน้ากากทอง วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘
เหรียญพระเจ้าตากสินรุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อเงินหน้ากากทอง วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘ เลี่ยมกรอบเงิน

เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อทองคำกรอบทองคำ วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อทองคำกรอบทองคำ วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘
เหรียญพระเจ้าตากสินรุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) เนื้อทองคำกรอบทองคำ วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘

เหรียญทองแดงพระเจ้าตากสิน วัดอรุณรุ่นแรก เหรียญทองแดงพระเจ้าตากสิน วัดอรุณรุ่นแรก
เหรียญทองแดงพระเจ้าตากสิน วัดอรุณรุ่นแรก

เหรียญเงินพระเจ้าตากสินรุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘เหรียญเงินพระเจ้าตากสินรุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘
เหรียญเงินพระเจ้าตากสินรุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘

เหรียญนวโลหะหน้ากากทองคำพระเจ้าตากสินรุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘ เหรียญนวโลหะหน้ากากทองคำพระเจ้าตากสินรุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘
เหรียญนวโลหะหน้ากากทองคำพระเจ้าตากสินรุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘

เหรียญเงินหน้ากากทองคำพระเจ้าตากสินรุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘เหรียญเงินหน้ากากทองคำพระเจ้าตากสินรุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘
เหรียญเงินหน้ากากทองคำพระเจ้าตากสินรุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘

เหรียญทองคำพระเจ้าตากสินรุ่นไพรีพินาศ  (แอ๊ดคาราบาว) วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘ เหรียญทองคำพระเจ้าตากสินรุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘
เหรียญทองคำพระเจ้าตากสินรุ่นไพรีพินาศ (แอ๊ดคาราบาว) วัดโพธิ์บางคล้า ปี ๒๕๕๘