พระเครื่องเพชรน้ำมนต์ ศูนย์รวมพระเครื่องและวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 065 726 8299

พระชุดสุดยอดเครื่องรางลานนาไทยครูบาหาญ วัดดงลาน จ.แพร่ ปี 2543

พระเครื่องเพชรน้ำมนต์ ศูนย์รวมพระเครื่องและวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 065 726 8299, 084 424 8155

พระชุดสุดยอดเครื่องรางลานนาไทยครูบาหาญ วัดดงลาน จ.แพร่ ปี 2543

ตะกรุดใบลานอุดผงตะกรุดใบลานอุดผง
พระชุดสุดยอดเครื่องรางลานนาไทยครูบาหาญ วัดดงลาน จ.แพร่ ปี 2543

เหรียญหล่อหนุมาณหลังมัจฉานุ เนื้อสัตโลหะเหรียญหล่อหนุมาณหลังมัจฉานุ เนื้อสัตโลหะ
พระชุดสุดยอดเครื่องรางลานนาไทยครูบาหาญ วัดดงลาน จ.แพร่ ปี 2543

ลูกอมหนุมาณหลังมัจฉานุ พิมพ์เล็ก เนื้อสัตโลหะลูกอมหนุมาณหลังมัจฉานุ พิมพ์เล็ก เนื้อสัตโลหะ
พระชุดสุดยอดเครื่องรางลานนาไทยครูบาหาญ วัดดงลาน จ.แพร่ ปี 2543

ลูกอมหนุมาณหลังมัจฉานุ พิมพ์ใหญ่ เนื้อสัตโลหะลูกอมหนุมาณหลังมัจฉานุ พิมพ์ใหญ่ เนื้อสัตโลหะ
พระชุดสุดยอดเครื่องรางลานนาไทยครูบาหาญ วัดดงลาน จ.แพร่ ปี 2543

พระผงรูปเหมือนใบโพธิ์ รุ่นแรก ปี 2539พระผงรูปเหมือนใบโพธิ์ รุ่นแรก ปี 2539
พระชุดสุดยอดเครื่องรางลานนาไทยครูบาหาญ วัดดงลาน จ.แพร่ ปี 2543

พระขุนแผนผสมผงพรายกุมารไม้ตะเคียน ฝังตะกรุดพระขุนแผนผสมผงพรายกุมารไม้ตะเคียน ฝังตะกรุด
พระชุดสุดยอดเครื่องรางลานนาไทยครูบาหาญ วัดดงลาน จ.แพร่ ปี 2543

พระขุนแผนอุ้มนาง ไม้ตะเคียนพระขุนแผนอุ้มนาง ไม้ตะเคียน
พระชุดสุดยอดเครื่องรางลานนาไทยครูบาหาญ วัดดงลาน จ.แพร่ ปี 2543

พระขุนแผนอุ้มนาง ไม้ตะเคียน พิมพ์กรรมการ บรรจุตะกรุดสีผึ้งพระขุนแผนอุ้มนาง ไม้ตะเคียน พิมพ์กรรมการ บรรจุตะกรุดสีผึ้ง
พระชุดสุดยอดเครื่องรางลานนาไทยครูบาหาญ วัดดงลาน จ.แพร่ ปี 2543

พระสมเด็จไม้ตะเคียน รุ่นแรก หลังจีวรพระสมเด็จไม้ตะเคียน รุ่นแรก หลังจีวร
พระชุดสุดยอดเครื่องรางลานนาไทยครูบาหาญ วัดดงลาน จ.แพร่ ปี 2543

พระยอดขุนพล เนื้อดินผสมไม้ตะเคียนเปียกทองฝังตะกรุดจีวรพระยอดขุนพล เนื้อดินผสมไม้ตะเคียนเปียกทองฝังตะกรุดจีวร
พระชุดสุดยอดเครื่องรางลานนาไทยครูบาหาญ วัดดงลาน จ.แพร่ ปี 2543