พระเครื่องเพชรน้ำมนต์ ศูนย์รวมพระเครื่องและวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 065 726 8299

พระอาจารย์จรินทร์ วัดประจ่า จ.สงขลา

พระเครื่องเพชรน้ำมนต์ ศูนย์รวมพระเครื่องและวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 065 726 8299, 084 424 8155

พระอาจารย์จรินทร์ วัดประจ่า จ.สงขลาพระฤาษีประทานพร พระอาจารย์จรินทร์ วัดประจ่า จ.สงขลา ปี 2555พระฤาษีประทานพร พระอาจารย์จรินทร์ วัดประจ่า จ.สงขลา ปี 2555
พระฤาษีประทานพร เนื้อสัมฤทธิ์ พระอาจารย์จรินทร์ วัดประจ่า จ.สงขลา ปี 2555