พระเครื่องเพชรน้ำมนต์ ศูนย์รวมพระเครื่องและวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 065 726 8299

หลวงพ่อจิตร วัดป่าห้วยรหัส จ.นครราชสีมา

พระเครื่องเพชรน้ำมนต์ ศูนย์รวมพระเครื่องและวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 065 726 8299, 084 424 8155

หลวงพ่อจิตร วัดป่าห้วยรหัส จ.นครราชสีมาพระอุปคุต หลวงพ่อจิตร วัดป่าห้วยรหัส จ.นครราชสีมา ปี 2555พระอุปคุต หลวงพ่อจิตร วัดป่าห้วยรหัส จ.นครราชสีมา ปี 2555
พระอุปคุตเนื้อสัมฤทธิ์ อุดผงพุทธคุณ หลวงพ่อจิตร วัดป่าห้วยรหัส จ.นครราชสีมา ปี 2555