พระเครื่องเพชรน้ำมนต์ ศูนย์รวมพระเครื่องและวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 084 424 8155, 086 777 0599

ย้อนรอยวัตถุมงคลหลวงพ่อจืด วัดโพธิเศรษฐีวนาราม จ.นครปฐม

พระเครื่องเพชรน้ำมนต์ : ศูนย์รวมวัตถุมงคล พระเก่า พระใหม่ จตุคามรามเทพ เครื่องรางของขลัง สายตรงจากวัดทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 084 424 8155, 086 777 0599

ย้อนรอยวัตถุมงคลหลวงพ่อจืด วัดโพธิเศรษฐีวนาราม จ.นครปฐม

พระราหูกะลาตาเดียวแกะยุคต้นหลวงพ่อจืด วัดโพธิ์เศรษฐี จ.นครปฐมพระราหูกะลาตาเดียวแกะยุคต้นหลวงพ่อจืด วัดโพธิ์เศรษฐี จ.นครปฐม
ย้อนรอยวัตถุมงคลหลวงพ่อจืด วัดโพธิเศรษฐีวนาราม จ.นครปฐม

พ่อแก่ฤาษีนารอด เนื้อผงรังต่อ หลวงพ่อจืด ปี 2540พ่อแก่ฤาษีนารอด เนื้อผงรังต่อ หลวงพ่อจืด ปี 2540
พ่อแก่ฤาษีนารอด เนื้อผงรังต่อ ปี 2540 หลวงพ่อจืด วัดโพธิเศรษฐีวนาราม จ.นครปฐม

พระปิดตาปลดหนี้ เนื้อผงรังต่อ ฝังตะกรุด 3 ดอก หลวงพ่อจืด ปี 2540พระปิดตาปลดหนี้ เนื้อผงรังต่อ ฝังตะกรุด 3 ดอก หลวงพ่อจืด ปี 2540
พระปิดตาปลดหนี้ เนื้อผงรังต่อ ฝังตะกรุด 3 ดอก ปี

พระปิดตาจัมโบ้เนื้อผงรังต่อ ฝังตะกรุด 5 ดอก หลวงพ่อจืด ปี 2540พระปิดตาจัมโบ้เนื้อผงรังต่อ ฝังตะกรุด 5 ดอก หลวงพ่อจืด ปี 2540
พระปิดตาจัมโบ้เนื้อผงรังต่อ ฝังตะกรุด 5 ดอก ปี 2540

ชูชกเนื้อผงจินดามณี หลวงพ่อจืด ปี 2540ชูชกเนื้อผงจินดามณี หลวงพ่อจืด ปี 2540
ชูชกเนื้อผงจินดามณี ปี 2540 หลวงพ่อจืด วัดโพธิเศรษฐีวนาราม จ.นครปฐม

นกสาริกาหาคู่ เนื้อไม้มงคลกาหลง หลวงพ่อจืด ปี 2539นกสาริกาหาคู่ เนื้อไม้มงคลกาหลง หลวงพ่อจืด ปี 2539
นกสาริกาหาคู่ เนื้อไม้มงคลกาหลง ปี 2539 หลวงพ่อจืด วัดโพธิเศรษฐีวนาราม จ.นครปฐม

นกสาริกาคู่ เนื้อผงผสมรังต่อ หลวงพ่อจืด วัดโพธิเศรษฐีวนาราม ปี 2539นกสาริกาคู่ เนื้อผงผสมรังต่อ หลวงพ่อจืด วัดโพธิเศรษฐีวนาราม ปี 2539
นกสาริกาคู่ เนื้อผงผสมรังต่อ ปี 2539 หลวงพ่อจืด วัดโพธิเศรษฐีวนาราม จ.นครปฐม

ตัวต่อเงินต่อทอง หลวงพ่อจืด รุ่นแรก เนื้อผงรังต่อ ปี 2539 ตัวต่อเงินต่อทอง หลวงพ่อจืด รุ่นแรก เนื้อผงรังต่อ ปี 2539
ตัวต่อเงินต่อทอง รุ่นแรก เนื้อผงรังต่อ ปี 2539 หลวงพ่อจืด

พระกริ่งอุปคุตหัวใจเพชร หลวงพ่อจืด เนื้อโลหะผสม ปี 2538 พระกริ่งอุปคุตหัวใจเพชร หลวงพ่อจืด เนื้อโลหะผสม ปี 2538
พระกริ่งอุปคุตหัวใจเพชร หลวงพ่อจืด วัดโพธิเศรษฐีวนาราม จ.นครปฐม เนื้อโลหะผสม ปี

รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อจืด ขนาด 2 นิ้ว เนื้อโลหะผสม ปี 2538 รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อจืด ขนาด 2 นิ้ว เนื้อโลหะผสม ปี 2538
รูปหล่อรุ่นแรก ขนาด 2 นิ้ว เนื้อโลหะผสมปี 2538

พระคันธราช หล่อโบราณ ปี 2538 หลวงพ่อจืด วัดโพธิเศรษฐีวนาราม จ.นครปฐมพระคันธราช หล่อโบราณ ปี 2538 หลวงพ่อจืด วัดโพธิเศรษฐีวนาราม จ.นครปฐม
พระคันธราชหล่อโบราณปี 2538 สวนปฏิบัติธรรมโพธิเศรษฐี จ.นครปฐม

เหรียญพระสิวลี ปี 2537 เนื้อทองแดง หลวงพ่อจืด วัดโพธิเศรษฐีวนาราม จ.นครปฐมเหรียญพระสิวลี ปี 2537 เนื้อทองแดง หลวงพ่อจืด วัดโพธิเศรษฐีวนาราม จ.นครปฐม
เหรียญพระสิวลี ปี 2537 เนื้อทองแดง หลวงพ่อจืด วัดโพธิเศรษฐีวนาราม จ.นครปฐม

เหรียญหล่อโบราณมงกุฏพระเจ้า ปี 2538 เนื้อทองระฆัง เหรียญหล่อโบราณมงกุฏพระเจ้า ปี 2538 เนื้อทองระฆัง
เหรียญหล่อโบราณมงกุฏพระเจ้า ปี 2538 เนื้อทองระฆัง สวนปฏิบัติธรรมโพธิเศรษฐี จ.นครปฐม

รูปหล่อหลวงพ่อน้อย หล่อโบราณ ปี 2538 รูปหล่อหลวงพ่อน้อย หล่อโบราณ ปี 2538
รูปหล่อหลวงพ่อน้อย สวนปฏิบัติธรรมโพธิเศรษฐี จ.นครปฐม หล่อโบราณปี 2538

เหรียญหล่อเม็ดกระดุ่ม หลวงพ่อน้อยปี 2539 เนื้อเงินเหรียญหล่อเม็ดกระดุ่ม หลวงพ่อน้อยปี 2539 เนื้อเงิน
เหรียญหล่อเม็ดกระดุ่ม ปี 2539 เนื้อเงิน หลวงพ่อน้อย สวนปฏิบัติธรรมโพธิเศรษฐี จ.นครปฐม

เหรียญหล่อเสมาเล็ก หลวงพ่อน้อย ปี 2539 เนื้อเงิน เหรียญหล่อเสมาเล็ก หลวงพ่อน้อย ปี 2539 เนื้อเงิน
เหรียญหล่อเสมาเล็ก ปี 2539 เนื้อเงิน หลวงพ่อน้อย สวนปฏิบัติธรรมโพธิเศรษฐี

เหรียญน้ำมนต์ หลวงพ่อน้อย ปี 2536 เนื้อเงินเหรียญน้ำมนต์ หลวงพ่อน้อย ปี 2536 เนื้อเงิน
เหรียญน้ำมนต์ เนื้อเงิน ปี 2536 หลวงพ่อน้อย สวนปฏิบัติธรรมโพธิเศรษฐี จ.นครปฐม

เหรียญปั๊มลูกท้อ หลวงพ่อจืด เนื้อทองแดง รุ่นแรก ปี 2538เหรียญปั๊มลูกท้อ หลวงพ่อจืด เนื้อทองแดง รุ่นแรก ปี 2538
เหรียญปั๊มลูกท้อ รุ่นแรก ปี 2538 เนื้อทองแดง หลวงพ่อจืด

เหรียญปั๊มลูกท้อ หลวงพ่อจืด เนื้อเงิน รุ่นแรก ปี 2538เหรียญปั๊มลูกท้อ หลวงพ่อจืด เนื้อเงิน รุ่นแรก ปี 2538
เหรียญปั๊มลูกท้อ รุ่นแรก ปี 2538 เนื้อเงิน หลวงพ่อจืด

เหรียญหล่อโบราณหน้าหนุ่ม หลวงพ่อจืด เนื้อเงิน ปี 2538เหรียญหล่อโบราณหน้าหนุ่ม หลวงพ่อจืด เนื้อเงิน ปี 2538
เหรียญหล่อโบราณหน้าหนุ่ม หลวงพ่อจืด ปี 2538 เนื้อเงิน วัดโพธิเศรษฐีวนาราม จ.นครปฐม

เหรียญหล่อโบราณหน้าหนุ่ม หลวงพ่อจืด เนื้อสัมฤทธิ ปี 2538เหรียญหล่อโบราณหน้าหนุ่ม หลวงพ่อจืด เนื้อสัมฤทธิ ปี 2538
เหรียญหล่อโบราณหน้าหนุ่ม หลวงพ่อจืด ปี 2538 เนื้อสัมฤทธิ วัดโพธิเศรษฐีวนาราม จ.นครปฐม

เหรียญหล่อโบราณหน้าหนุ่ม หลวงพ่อจืด เนื้อชินเงิน ปี 2538เหรียญหล่อโบราณหน้าหนุ่ม หลวงพ่อจืด เนื้อชินเงิน ปี 2538
เหรียญหล่อโบราณหน้าหนุ่ม หลวงพ่อจืด ปี 2538 เนื้อชินเงิน วัดโพธิเศรษฐีวนาราม จ.นครปฐม

เหรียญหล่อโบราณหน้าหนุ่ม หลวงพ่อจืด เนื้อทองระฆัง ปี 2538 เหรียญหล่อโบราณหน้าหนุ่ม หลวงพ่อจืด เนื้อทองระฆัง ปี 2538
เหรียญหล่อโบราณหน้าหนุ่ม ปี 2538 เนื้อทองระฆัง หลวงพ่อจืด วัดโพธิเศรษฐีวนาราม จ.นครปฐม

เหรียญหล่อโบราณหน้าการ์ตูน หลวงพ่อจืด รุ่นแรกปี 2536 เนื้อทองระฆังเหรียญหล่อโบราณหน้าการ์ตูน หลวงพ่อจืด รุ่นแรกปี 2536 เนื้อทองระฆัง
เหรียญหล่อโบราณหน้าการ์ตูน รุ่นแรกปี 2536 เนื้อทองระฆัง หลวงพ่อจืด วัดโพธิเศรษฐีวนาราม จ.นครปฐม