พระเครื่องเพชรน้ำมนต์ ศูนย์รวมพระเครื่องและวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 065 726 8299

พระชุดหลวงพ่อดำ วัดใหม่นภาราม จ.นราธิวาส

พระเครื่องเพชรน้ำมนต์ ศูนย์รวมพระเครื่องและวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 065 726 8299, 084 424 8155

พระชุดหลวงพ่อดำ วัดใหม่นภาราม จ.นราธิวาส

พระชุดหลวงพ่อดำ วัดใหม่นภาราม จ.นราธิวาส (ศิษย์หลวงพ่อครน วัดบางแซะ มาเลเซีย)พระปิดตาผงพุทธคุณรุ่นสมปรารถนา หลวงพ่อดำ วัดใหม่นภาราม ปี 2542พระปิดตาผงพุทธคุณรุ่นสมปรารถนา หลวงพ่อดำ วัดใหม่นภาราม ปี 2542
พระปิดตาผงพุทธคุณรุ่นสมปรารถนา ปี 2542 พระชุดหลวงพ่อดำ วัดใหม่นภาราม จ.นราธิวาส

พระปิดตา 6 มือ ผงพุทธคุณ หลวงพ่อดำ วัดใหม่นภาราม ปี 2547พระปิดตา 6 มือ ผงพุทธคุณ หลวงพ่อดำ วัดใหม่นภาราม ปี 2547
พระปิดตา 6 มือผงพุทธคุณ ปี 2547 พระชุดหลวงพ่อดำ

พระปิดตาพิมพ์นั่งยองเนื้อเงิน หลวงพ่อดำ วัดใหม่นภาราม ปี 2550 พระปิดตาพิมพ์นั่งยองเนื้อเงิน หลวงพ่อดำ วัดใหม่นภาราม ปี 2550
พระปิดตาพิมพ์นั่งยองเนื้อเงิน ปี 2550 พระชุดหลวงพ่อดำ วัดใหม่นภาราม จ.นราธิวาส

พระปิดตาพิมพ์นั่งยองเนื้อสัมฤทธิ์ หลวงพ่อดำ วัดใหม่นภาราม ปี 2550พระปิดตาพิมพ์นั่งยองเนื้อสัมฤทธิ์ หลวงพ่อดำ วัดใหม่นภาราม ปี 2550
พระปิดตาพิมพ์นั่งยองเนื้อสัมฤทธิ์ ปี 2550 พระชุดหลวงพ่อดำ วัดใหม่นภาราม จ.นราธิวาส

หลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดเนื้อว่าน หลวงพ่อดำ วัดใหม่นภาราม ปี 2540 หลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดเนื้อว่าน หลวงพ่อดำ วัดใหม่นภาราม ปี 2540
หลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดเนื้อว่านปี 2540 พระชุดหลวงพ่อดำ วัดใหม่นภาราม