พระเครื่องเพชรน้ำมนต์ ศูนย์รวมพระเครื่องและวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 084 424 8155, 086 777 0599

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดช วัตถุมงคลปี 2545-ปี 2550
พระเครื่องเพชรน้ำมนต์ : ศูนย์รวมวัตถุมงคล พระเก่า พระใหม่ จตุคามรามเทพ เครื่องรางของขลัง สายตรงจากวัดทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 084 424 8155, 086 777 0599

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ผงยาวาสนามมหาจินดามณี โอสถอันพิลาศ เลิศล้ำตำราในโลกแผ่นดิน ผู้ใดบูชาจะสวัสดิ์โกภิณกว่าคนทั้งหลาย พัสดุเงินทองจักพูนกูลนองกว่าโลกหญิงชาย นำมาบูชาอภิวาทถ์มิวาย ระงับอันตรายทั้งสี่กริยา โทษหนักเท่าบาตร มาตรแม้นประจักษ์ถึงกาลมรณา ถ้าแม้นบูชาซึ่งยาวาสนา กลับน้องถอยครา เคลื่อนคลายหายเอย

พิมพ์ทรงสวยงาม มวลสารสรรค์เลิศล้ำ พิธีกรรมเข้มขลังอลังการ นับเป็นวัตถุมงคลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญถึงความเพียบพร้อมสมบูรณ์ในทุกๆ ด้านที่สุดยอดวัถุมงคล พึงมีพึงกระทำอันจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชาสักการะ

-รูปแบบพิมพ์ทรง กล่าวได้ว่าในการจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อกุศลเจตนาโดยคุณณสรรค์ พันธรักษ์ราชเดช ทุกครั้งทุกรุ่นจะได้รับการยกย่องกล่าวขานในด้านศิลปะอันงดงามและในรุ่น 9 รอบ 9 พิธี 108 ปี ท่านขุนพันธ์ (หลักเมืองรุ่นพิเศษ) ก็เช่นกันที่ได้สรรค์สร้างอย่างงดงามยิ่งทุกแบบทุกพิมพ์มีความละเอียดลออประณีตพิถีพิถันทุกสรรพสิ่งที่ปรากฏในองค์วัตถุมงคล การนำรูป จำลองศาลหลักเมืองประทับไว้เพื่อบ่งบอกถึงคุณค่าความเป็นวัตถุมงคล หลักเมืองรุ่นพิเศษ อย่างสมบูรณ์

- ชนวนมวลสาร หัวใจสำคัญในการจัดสร้างวัตถุมงคงให้บังเกิดความเลิศล้ำ สิ่งที่ไม่อาจละเลยมองข้ามได้ก็คือการแสวงหามวลสารศักดิ์สิทธิ์มาผสมผสานลงในเนื้อหาดังเช่นรุ่น 9 รอบ 9 พิธี 108 ปี ท่านขุนพันธ์ (หลักเมืองรุ่นพิเศษ นี้ได้มีความวิริยะอุตสาหะแสวงหามวลสารมากมายมาเป้นส่วนผสม นอกเหนือจากมวลสารหลักคือผงมวลสารว่าศักดิ์สิทธิ์นับร้อยนับพันชนิดของ พล.ต.ต. ขุนพันธรักษ์ราชเดช ซึ่งต่อมาได้บังเกิดเป็นมวลสาร ของวัตถุมงคลหลายรุ่นผ่านพิธีประจุพุทธาคมทับถมกันครั้งแล้วครั้งเล่าจนทุกวันนี้ อาทิรุ่น ขุนพันธ์พุทธาคมเขาอ้อ รุ่นมงคลจักรวาล พุทธาคมเขาอ้อ รุ่นเจ้าสัวเบตง รุ่นบูรณะหลักเมืองนครศรีฯ 2547 รุ่นพุทธศิลป์ย้อนยุค วันนาสน รุ่นไตรภาคีศรีนคร วัดนางตรา รุ่นพุทธามหาเวท วัดศาลาไพ รุ่นพระเสื้อเมือง พระทรงเมือง วัดหน้าพระบรมธาตุ ซึ่งล้วนแล้วแต่นำมวลสารมาผสมในรุ่นนี้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังได้แสวงหามวลสาระสำคัญย้อนรอยตำนานหลวงพ่อทวด หลายแห่งที่มีความเกี่ยวพันกับท่านอันมีมวลสารจากวัดช้างให้ วัดพะโค๊ะ วัดดีหลวง วัดสีหยัง วัดโพธิเจติยาราม มาเลเซีย สำนักสงฆ์ต้นเลียบ นาเปล ศาลาหลวงพ่อทวดท่าแพ วัดเสมเมือง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร วัดหัวลำภูใหญ่ ศาลาหลวงพ่อทวดบ้านโกฏ วัดเขาอ้อ วัดแค อยุธยา และที่เลิศล้ำสำคัญยิ่ง คือมวลสารพระผงพระพุทธชินราช ภ.ป.ร. ซึ่งมีส่วนผสมของผงพระเบญจภาคี และผงในหลวงพระราชทาน คือ ผงจิตรลดา

-พิธีกรรมมหามงคล นับเป็นความยิ่งใหญ่อลังการซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน ในประวัติศาสตร์การจัดสร้างวัตถุมงคลในเมืองนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะองค์ท้าวจตุคาม และท้าวรามเทพ แม้กระทั่ววัตถุมงคลหลวงพ่อทวด ซึ่งในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น 9 รอบ 9 พิธี 108 ปี ท่านขุนพันธ์ (หลักเมืองรุ่นเศษ) อันทรงคุณค่าครั้งนี้ได้มุ่งมั่นประกอบพิธีรวม 9 วาระมหามงคล เพื่อให้บังเกิดความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ชนิดมิอาจประมาณได้ นอกจากเนื้อหาภายในจะมีความศักดิ์สิทธิ์ทุกอนุเนื้อ ภายนอกยังได้เคลือบทัพพลังพุทธาคมอย่างเข้มทรงพลังหลายวาระ ซึ่งจะส่งผลให้วัตถุมงคล รุ่น 9 รอบ 9 พิธี 108 ปี ท่านขุนพันธ์ (หลักเมือง รุ่นพิเศษ) นี้บรรลุถึงความเป็นวัตถุมงคลกฤตยาคมแฝด ซึ่งโบราณจารย์เรียกขานกันว่าดีตั้งแต่เนื้อในยันผิวนอก เข้มขลังไม่มีวันเสื่อม

พิธีกรรมวาระที่ 1 วัตถุมงคลรุ่นหลักเมืองพุทธาคมเขาอ้อ ได้ประกอบพิธีบวงสรวงปลุกเสกปรุงยาวาสนามหาจินดามณี โอสถอันพิลาศ เลิศล้ำยอดยาในโลกแผ่นดิน ภายในถ้ำฉัตรทัณฑ์อันศักดิ์สิทธิ์ของสำนักตักศิลาวัดเขาอ้อเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2549 โดยมีอาจารย์ประจวบ คงเหลือ ศิษย์ฆราวาสสำนักเขาอ้อเป็นเจ้าพิธีกรรมและมีพระเกจิอาจารย์ในสายเขาอ้อ 9 รูปสวดเจริญภาวนา 15.41 น. อาจารย์ประจวบ คงเหลือ อ่านโองการอัญเชิญเทพยดาครูบาอาจารย์ ในขณะนั้นได้บังเกิดปรากฏการณเหนือธรรมชาติ พระอาทิตย์ทรงกลด แสดงให้เห็นว่าเทพยดาปรมาขารย์และเจ้าป่าเจ้าเขาอนุโมทนาอำนวยอวยชัยในพิธีกรรมครั้งนี้ ทั้งๆที่แสงอาทิตย์เจิดจ้า ภายในถ้ำร้อนอบอ้าว แต่เมื่อพระเกจิอาจารย์เริ่มเจริญภาวนาท้องฟ้ากลับแปรเปลี่ยน เมฆฝนเคลื่อนคล้อยเข้ามาแทนที่และสายฝนก็ได้โปรยปรายลงมาหนักบ้างเบาบ้างเป็นระยะสลับกับเสียงฟ้าร้องคำรามเลื่อนลั่น ทำให้บรรยากาศภายในถ้ำร่มรื่นสงบเงียบเย็นสบาย หลังจากเสร็จพิธีท้องฟ้าซึ่งฝนขาดเม็ดแล้วเปิดโปร่งปรากฏแสงนวลเหลืองทองผ่องอำไพ แซมด้วยสายรุ้งทอพาดผ่านผืนฟ้า พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทองกล่าวว่า ได้นิมิตรเห็นปรมาจารย์ของสำนักมาร่วมอำนวยอวยชัยกันหลายท่านและจากปรากฏการณ์ที่บังเกิดขึ้นยืนยันได้ว่า วัตถุมงคลรุ่นนี้จะได้รับความนิยมโด่งดังอย่างแน่นอน

พิธีกรรมวาระที่ 2 เมื่อเช้าตรู่วันที่ 6 กันยายน 2549 เวลา 06.19 น. คณะพราหมณ์และคุณณสรรค์ พันธรักษ์ราชเดช ได้ประกอบพิธีบวงสรวงองค์ท้าวจตุคามและองค์ท้าวรามเทพ ณ วิหารพระทรงม้า วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลรูปเหมือนของทั้งสองพระองค์ และขออัญเชิญท่านสถิตย์ในวัคถุมงคลทุกองค์ในรุ่นหลักเมืองพุทธาคมเขาอ้อ

พิธีกรรมวาระที่ 3 พิธีบวงสรวงขออนุญาติองค์พญาราหู ณ วัดเขาราหู จังหวัด สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549

พิธีกรรมวาระที่ 4 บวงสรวงขออนุญาติองค์พระโพธิสัตว์พังพะกาฬ ณ ศาลพังพระกาฬ บ้านมะม่วงสองต้น กล่าวกันว่าสถานที่แห่งนี้ในอดีตเป็นบ้านเกิดของพังพะกาฬทารกน้อยซึ่งพญางู คาบแก้วมาคายในเปล เห็นศาลของท่านแล้วมีความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเพราะไม่อลังการสมกับความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของท่าน

พิธีกรรมวาระที่ 5 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2549 พิธีกรรมมหามงคลวาระที่ 5 บวงสรวงเททองเปิดพิมพ์พระผงนำฤกษ์ได้อุบัติขึ้นอย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์ยิ่งใหญ่อลังการ ณ มณฑลพิธีวัดหน้าพระบรมธาตุ ความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังแห่งพิธีกรรมได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาเมื่อพระอาทิตย์ทรงกลดเหนือมณฑลพิธีถึง 2 ครั้ง คือในช่วงบ่ายโมงเมื่อนำธงประธานขึ้นสู่ยอดเสากลางพิธี จากนั้นได้ปรากฏอีกครั้งเวลาบ่ายโมง สามสิบเก้านาทีขณะประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญเทพยดาทั่วท้องจักรวาล ตลอดระยะเวลาหาได้มีฝนตกทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ตกหนักทุกวัน มีเพียงละอองฝนโปรยเบาบางคล้ายเทพยดาพรมน้ำมนต์ขณะประกอบพิธีเททอง และขณะที่พระจันทร์กำลังทรงกลด นับเป็นพิธีแห่งศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังอีกวาระหนึ่งของหลักเมืองพุทธาคมเขาอ้อ

(บูชาโทรถามครับ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง

รายการอื่น ๆ ในหมวดขุนพันธรักษ์ราชเดช วัตถุมงคลปี 2545-ปี 2550

เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ รุ่นสมบัติจักรพรรดิ โมเน่ฝรั่งเศล ปี 2549 เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ รุ่นสมบัติจักรพรรดิ โมเน่ฝรั่งเศล ปี 2549
เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ รุ่นสมบัติจักรพรรดิ โมเน่ฝรั่งเศลปี 2549 วัดมหาธาตุ เนื้อทองแดง

ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ) ขุนพันธรักษ์ราชเดชพุทธาคมเขาอ้อปี 2549 (พิธี5วาระ)
พิมพ์ทรงสวยงาม มวลสารสรรค์เลิศล้ำ พิธีกรรมเข้มขลังอลังการ นับเป็นวัตถุมงคลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญถึงความเพียบพร้อมสมบูรณ์ในทุกๆ ด้านที่สุดยอดวัถุมงคล พึงมีพึงกระทำอันจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชาสักการะ

พระกริ่งมงคลจักรวาลพุทธรรมเขาอ้อ ขุนพันธ์รักษ์ราชเดช ปี ๒๕๔๕ พระกริ่งมงคลจักรวาลพุทธรรมเขาอ้อ ขุนพันธ์รักษ์ราชเดช ปี ๒๕๔๕
พระกริ่ง มงคลจักรวาลพุทธาคมเขาอ้อ ขุนพันธ์รักษ์ราชเดช ปี ๒๕๔๕ พุทธคุณเด่นด้าน มหาอำนาจ เมตตา มหานิยม นิรันตราย แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง ท่าน พล.ต.ต ขุนพันธรักษ์ราชเดช เป็นประธานฝ่ายจัดสร้าง และปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสายเขาอ้ออีก ๘ รูป

หลวงพ่อทวด เลขใต้ฐาน เนื้อนวโลหะแก่ทอง รุ่นมงคลจักรวาลพุทธาคมเขาอ้อ วัดเขาอ้อ ปี 45 หลวงพ่อทวด เลขใต้ฐาน เนื้อนวโลหะแก่ทอง รุ่นมงคลจักรวาลพุทธาคมเขาอ้อ วัดเขาอ้อ ปี 45
มหามงคลวัตถุรุ่น มงคลจักรวาลพุทธาคมเขาอ้อ ที่จัดสร้างในครั้งนี้ยังยึดถือความพิถีพิถันเพรียบพร้อมสมบูรณ์ในทุกๆ ด้านเช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นในด้านรูปลักษณ์พิมพ์ทรงซึ่งทุกแบบพิมพ์มีความประณีตสวยงามประทับตาประทับใจ

วัตถุมงคลรุ่น บูรณะหลักเมืองนครศรีฯ 2547 วัตถุมงคลรุ่น บูรณะหลักเมืองนครศรีฯ 2547
วัตถุมงคลรุ่น บูรณะหลักเมืองนครศรีฯ 2547 นับเป็นวัตถุมงคลสำคัญยิ่งรุ่นหนึ่งที่ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช มือปราบหนังเหนียวฆราวาสจอมขมังเวทย์วัย 108 ปี ได้ดำริให้จัดสร้างขึ้นโดยมีประสงค์เจตนาเพื่อร่วมสร้างสาธารณะกุศลต่างๆ