พระเครื่องเพชรน้ำมนต์ ศูนย์รวมพระเครื่องและวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 084 424 8155, 086 777 0599

กุมารดูดรก หลวงปู่แช่ม วัดตาก้อง จังหวัดนครปฐม

หลวงปู่แช่ม วัดตาก้อง จังหวัดนครปฐม
พระเครื่องเพชรน้ำมนต์ : ศูนย์รวมวัตถุมงคล พระเก่า พระใหม่ จตุคามรามเทพ เครื่องรางของขลัง สายตรงจากวัดทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 084 424 8155, 086 777 0599

กุมารดูดรก หลวงปู่แช่ม วัดตาก้อง จังหวัดนครปฐม

กุมารดูดรก หลวงปู่แช่ม วัดตาก้อง จังหวัดนครปฐม

กุมารดูดรก หลวงปู่แช่ม วัดตาก้อง จังหวัดนครปฐม

กุมารดูดรกเป็นกุมารทองกายสิทธ์มีอิทธิฤทธิ์อิ่มสมบูรณ์พูนสุข ให้คุณแก่ผู้เลี้ยงอย่างเดียว เป็นกุมารดูดรกที่อยู่ในครรภ์มารดา มีกินไม่รู้จักหมดเปรียบด้วยการมีสายสะดือที่เข้าถึงปากมีกินตั้งแต่เริ่มมีกินตลอดเวลา กุมารดูดรกเป็นเครื่องรางที่ทรงอานุภาพทางเมตตาค้าขาย อุดมสมบูรณ์ มีกินมีใช้ตลอดเวลาไม่รู้จักคำวาหมด มหาเสน่ห์กับเพศตรงข้าม ใช้บูชาติดตัวดีนักแล

จากกุมารดูดรกอันลือลั่นจากอดีตในปัจจุบันราคาเรือนแสน ที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากนับเป็นโอกาสอันดีเป็นอย่างยิ่งทางวัดตาก้อง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้สืบสานตำนานกุมารดูดรกรุ่นแรกที่ผ่านการเวลานับศตวรรษสู่กุมารดูดรกรุ่น 2 สร้างตามแบบต้นตำหรับ เพื่อให้ผู้นิยมและศรัทธาในอิทธิฤทธิ์ของกุมารดูดรก ให้ได้เช่าบูชาในราคาที่จับต้องได้ และเพื่อเผยแผ่บารมีของหลวงปู่แช่ม วัดตาก้องสืบต่อไป

กุมารดูดรก หลวงปู่แช่ม วัดตาก้อง จังหวัดนครปฐม

กุมารดูดรก หลวงปู่แช่ม วัดตาก้อง จังหวัดนครปฐม

รายการกุมารดูดรก หลวงปู่แช่ม วัดตาก้อง จังหวัดนครปฐม

รายการราคา
กุมารดูดรก หลวงปู่แช่ม วัดตาก้อง จังหวัดนครปฐม เนื้อเงิน3,000
กุมารดูดรก หลวงปู่แช่ม วัดตาก้อง จังหวัดนครปฐม เนื้อนวะโลหะ1,000
กุมารดูดรก หลวงปู่แช่ม วัดตาก้อง จังหวัดนครปฐม เนื้อขันลงหิน500
กุมารดูดรก หลวงปู่แช่ม วัดตาก้อง จังหวัดนครปฐม เนื้อทองแดง300
กุมารดูดรก หลวงปู่แช่ม วัดตาก้อง จังหวัดนครปฐม เนื้อดินหน้าตะโพน300
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง

รายการอื่น ๆ ในหมวดหลวงปู่แช่ม วัดตาก้อง จังหวัดนครปฐม

กุมารดูดรก หลวงปู่แช่ม วัดตาก้อง จังหวัดนครปฐม กุมารดูดรก หลวงปู่แช่ม วัดตาก้อง จังหวัดนครปฐม
กุมารดูดรกเป็นกุมารทองกายสิทธ์มีอิทธิฤทธิ์อิ่มสมบูรณ์พูนสุข ให้คุณแก่ผู้เลี้ยงอย่างเดียว เป็นกุมารดูดรกที่อยู่ในครรภ์มารดา มีกินไม่รู้จักหมดเปรียบด้วยการมีสายสะดือที่เข้าถึงปากมีกินตั้งแต่เริ่มมีกินตลอดเวลา กุมารดูดรกเป็นเครื่องรางที่ทรงอานุภาพทางเมตตาค้าขาย อุดมสมบูรณ์ มีกินมีใช้ตลอดเวลาไม่รู้จักคำวาหมด มหาเสน่ห์กับเพศตรงข้าม ใช้บูชาติดตัวดีนักแล