พระเครื่องเพชรน้ำมนต์ ศูนย์รวมพระเครื่องและวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 084 424 8155, 086 777 0599

ชุดเซียนอาแป๊ะ โรงสี รุ่นเจ้าสัวทองพันล้าน หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่

วัตถุมงคล อาจารย์โง้วกิมโคย (เซียนอาแป๊ะโรงสี)
พระเครื่องเพชรน้ำมนต์ : ศูนย์รวมวัตถุมงคล พระเก่า พระใหม่ จตุคามรามเทพ เครื่องรางของขลัง สายตรงจากวัดทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 084 424 8155, 086 777 0599

ชุดเซียนอาแป๊ะ โรงสี รุ่นเจ้าสัวทองพันล้าน หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่

ชุดเซียนอาแป๊ะ โรงสี รุ่นเจ้าสัวทองพันล้าน หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่

ชุดเซียนอาแป๊ะ โรงสี รุ่นเจ้าสัวทองพันล้าน หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่

ชุดเซียนอาแป๊ะ โรงสี รุ่นเจ้าสัวทองพันล้าน พุทธาภิเษกวัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา โดยหลวงพ่อทอง

1) เหรียญเงินหน้ากากทองคำ 6,000 บาท
2) เหรียญเงินลงยา 2,500 บาท
3) เหรียญนวโลหะหน้ากากเงินลงยา 1,200 บาท
4) เหรียญอัลปาก้าลงยา 300 บาท
5) เหรียญเนื้อปอกลูกปืนลงยา 300 บาท
6) เหรียญชุบพิงค์โกลด์ลงยา 250 บาท
7) เหรียญเนื้อชนวนลงยา 250 บาท
8) เหรียญทองแดงลงยา 250 บาท
9) เหรียญทองฝาบาตรลงยา 250 บาท
10) เหรียญโลหะไม่ตัดปีก (กรรมการ 9 รอบ) ลงยา 400 บาท
11) เหรียญโลหะไมตัดปีก (กรรมการ 9 รอบ) ลงยาหลังเรียบลงจารติดจีวรเส้นเกศา 600 บาท

ชุดเซียนอาแป๊ะ โรงสี รุ่นเจ้าสัวทองพันล้าน หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่

ชุดเซียนอาแป๊ะ โรงสี รุ่นเจ้าสัวทองพันล้าน หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่

ชุดเซียนอาแป๊ะ โรงสี รุ่นเจ้าสัวทองพันล้าน หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่

ชุดเซียนอาแป๊ะ โรงสี รุ่นเจ้าสัวทองพันล้าน หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่

ชุดเซียนอาแป๊ะ โรงสี รุ่นเจ้าสัวทองพันล้าน หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่

ชุดเซียนอาแป๊ะ โรงสี รุ่นเจ้าสัวทองพันล้าน หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง

รายการอื่น ๆ ในหมวดวัตถุมงคล อาจารย์โง้วกิมโคย (เซียนอาแป๊ะโรงสี)

เซียนอาแป๊ะโรงสี รุ่น เจ้าสัว ๑๐,๐๐๐ ล้าน ครูบากฤษณะ วัดป่ามหาวัน จ.นครราชสีมา เซียนอาแป๊ะโรงสี รุ่น เจ้าสัว ๑๐,๐๐๐ ล้าน ครูบากฤษณะ วัดป่ามหาวัน จ.นครราชสีมา
วัตถุมงคล อาจารย์โง้วกิมโคย (เซียนอาแป๊ะโรงสี) รุ่น เจ้าสัว ๑๐,๐๐๐ ล้าน ครูบากฤษณะ วัดป่ามหาวัน จ.นครราชสีมา

ชุดเซียนอาแป๊ะ โรงสี รุ่นเจ้าสัวทองพันล้าน หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ ชุดเซียนอาแป๊ะ โรงสี รุ่นเจ้าสัวทองพันล้าน หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่
ชุดเซียนอาแป๊ะ โรงสี รุ่นเจ้าสัวทองพันล้าน พุทธาภิเษกวัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา โดยหลวงพ่อทอง