พระเครื่องเพชรน้ำมนต์ ศูนย์รวมพระเครื่องและวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 084 424 8155, 086 777 0599

ล๊อกเก็ตปู่ฤาษีตาไฟอัคคธัมโม รุ่นรวยทรัพย์ อาศรมบ้านโคกใบบัว จ.นครราชสีมา

ปู่ฤษีตาไฟ อัคคธัมโม บ้านโคกใบบัว ครบุรี จ.นครราชสีมา
พระเครื่องเพชรน้ำมนต์ : ศูนย์รวมวัตถุมงคล พระเก่า พระใหม่ จตุคามรามเทพ เครื่องรางของขลัง สายตรงจากวัดทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 084 424 8155, 086 777 0599

ล๊อกเก็ตปู่ฤาษีตาไฟอัคคธัมโม รุ่นรวยทรัพย์ อาศรมบ้านโคกใบบัว จ.นครราชสีมา

ล๊อกเก็ตปู่ฤาษีตาไฟอัคคธัมโม รุ่นรวยทรัพย์ อาศรมบ้านโคกใบบัว จ.นครราชสีมา

ล๊อกเก็ตปู่ฤาษีตาไฟอัคคธัมโม รุ่นรวยทรัพย์ อาศรมบ้านโคกใบบัว จ.นครราชสีมา

การที่คนเราจะยึดถือสิ่งใด บูชาสิ่งใด ต้องบูชาสิ่งนั้นด้วยความศรัทธา บูชาด้วยใจ ที่ยึดมั่นจริงๆ แล้วทุกคนจะพบกับคำว่า “สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริง” แน่นอน

เรื่องของฤษีหรือพระฤษีเป็นที่คุ้นในหมู่ชาวไทยทุกเพศทุกวัย หากมีผู้ใดได้สัมผัสใกล้ชิดหรือรู้จักฤษีที่ดำรงชีวิตปฏิบัติตนถือศีลฤษีเคร่งครัดนั้นหาได้น้อยมาก มักจะนึกว่าฤษีคือตัวละครโบร่ำโบราณ นิทานประเภทจักรๆวงศๆท่านเป็นผู้วิเศษ มีฤทธานุภาพเหาะเหินเดินอากาศสามารถปลุกเสก(ชุบ)สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีทันใด ทุกวันนี้หาฤษีตัวจริงหายากแสนยากที่หาพบเจอะเจอมักจะเป็นฤษีปลอม หรือเข้าทรงเพื่อหาผลประโยชน์จากผู้เลื่อมใสเป็นเหตุให้ภาพพจน์ฤษียุคปัจจุบัน หากสืบค้นให้ลึกย้อนไปในอดีตนับพันๆปี ฤษีเป็นกลุ่มนักบวชยุคแรกที่เป็นต้นเหตุบ่อเกิดสรรพวิชาการทั้งปวงรวมทั้งวิชาไสยศาสตร์ การเล่นแร่แปรธาตุหรืออาจกล่าว่าวิชาการทั้งปวงที่นำมาสร้างพระเครื่องล้วนเป็นวิชาของฤษีทั้งสิ้นฤษีถือศีล3ประการ 1. กาย 2.วาจา 3.ใจ ให้บริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ปรารถนาให้ผู้อื่น   พบแต่ความสันติสุข

พระพุทธเจ้าประสูติในยุคฤษีโด่งดัง ยังไม่มีศาสนาพุทธครั้นพระองค์ทรงผนวชก็เป็นฤษีที่มีพระอาจารย์เป็นฤษีทั้งสิ้น แม้ฤษีมุ่งแสวหาสัจธรรม และความหลุดพ้นแต่ก็ยังหาได้หลุดพ้นเกิน “พรหม”ไม่ พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าวิชาของฤษียังไม่พ้นโลก(โกลิยะ) จึงได้เจริญวิปัสสนาและตรัสรู้ธรรมอันประเสริฐศาสนาพุทธจึงเกิดขึ้นมาบนโลกตั้งแต่นั้นมา ภาพของฤษีจึงถูกลดบทบาทลง อย่างไรก็ตามหากท่านผู้อ่านติดตามเรื่องการสร้างพระเครื่องและวัตถุมงคลที่มีครั้งแต่อดีตกาล พบจารึกในกรุพระเครื่องหลายแห่งเช่น พระผงสุพรรณ พระรอด ลำพูน เป็นต้น ระบุว่าฤษีเป็นผู้สร้างพระเครื่องเหล่านี้ จึงได้อนุมานว่า”ฤษีทำได้” และทำได้ดีมากเสียด้วยทั้งขลังทั้งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีวันเสื่อม

เรื่องของปู่ฤษีตาไฟ อัคคธัมโม ที่ยังมีตัวตน สามารถสัมผัสและขอความอนุเคราะห์จากท่านได้  ท่านเป็นฤษีที่บวชและถือศีลที่แท้จริง หาใช่ฤษีปลอมไม่ท่านเป็นผู้วิเศษแห่งโคกใบบัว อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมาขณะนั้นท่านอายุได้ 83 ปีแล้วท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเดินได้คล่องแคล่วว่องไวมาก ท่านมีวัตรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอาศัยอยู่ในถ้ำเป็นอาศรม ท่านเป็นผู้รู้ผู้ปฏิบัติหาทางหลุดพ้นและยังมีชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้คนทั่วไปที่ตกทุกข์ได้ยาก ท่านบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่แต่ในอาศรมของท่านถือศีลกินเจดำรงชีวิตเหมือนฤษีในตำนานอย่างใดอย่างนั้น ซึ่งในปัจจุบันนี้จะมีวาสนาได้พบฤษีที่เป็นฤษีจริงๆได้อีกหรือไม่ ตั้งแต่รายการชั่งโมงพิศวง รายการตีสิบ หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ได้ตีแผ่ออกไปเมื่อคราวเดือนกุมภาพันธ์ปี 2548 ท่านผู้อ่านคงนึกได้จึงทำให้ปู่ฤษีเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ บางครั้งญาติโยมศรัทธาท่าน นำทัวร์เข้ามาเพื่อมากราบขอบารมีจากท่านไม่ว่าทางด้านลงนะหน้าทอง อาบน้ำมนต์ รักษาคุณไสย(ซึ่งมีปัญหาตรงที่สถานที่คับแคบมาก อาศรมของท่านบรรจุคนได้แค่สิบกว่าคนก็เต็มแล้ว)ทางคณะลูกศิษย์ใกล้ชิดได้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาชุดหนึ่ง รายได้จากการบูชานำไปสร้างศาลาเอนกประสงค์เพื่อได้ต้อนรับคณะลูกศิษย์และในครั้ง

พุทธคุณด้านเสริมดวง เสริมบารมี เปิดดวงชะตากำจัดปัญหาอุปสรรคในชีวิตพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก ขจัดปัดเป่าในสิ่งที่ไม่ดีป้องกันเสนียดจัญไร คุณคนคุณไสยการกระทำย่ำยีทางไสยศาสตร์และอำนาจชั่วร้ายทั้งปวงป้องกันภูติผีปิศาจมิให้มาแผ้วพาลหนุนอุ้มชูดวงชะตาราศรีไม่ให้ตกต่ำคุ้มครองป้องกันภัยบังเกิดความเป็นศิริมงคล ศิริลาภ ศิริผล เจริญในตำแหน่งในหน้าที่การงาน บังเกิดโชคลาภเป็นเมตตามหานิยมเป็นมงคลทุกประการม 

ล๊อกเก็ตปู่ฤาษีตาไฟอัคคธัมโม รุ่นรวยทรัพย์ อาศรมบ้านโคกใบบัว จ.นครราชสีมา

ล๊อกเก็ตปู่ฤาษีตาไฟอัคคธัมโม รุ่นรวยทรัพย์ อาศรมบ้านโคกใบบัว จ.นครราชสีมา

ล๊อกเก็ตปู่ฤาษีตาไฟอัคคธัมโม รุ่นรวยทรัพย์ อาศรมบ้านโคกใบบัว จ.นครราชสีมา

ล๊อกเก็ตปู่ฤาษีตาไฟอัคคธัมโม รุ่นรวยทรัพย์ อาศรมบ้านโคกใบบัว จ.นครราชสีมา

ล๊อกเก็ตปู่ฤาษีตาไฟอัคคธัมโม รุ่นรวยทรัพย์ อาศรมบ้านโคกใบบัว จ.นครราชสีมา

ล๊อกเก็ตปู่ฤาษีตาไฟอัคคธัมโม รุ่นรวยทรัพย์ อาศรมบ้านโคกใบบัว จ.นครราชสีมา

ล๊อกเก็ตปู่ฤาษีตาไฟอัคคธัมโม รุ่นรวยทรัพย์ อาศรมบ้านโคกใบบัว จ.นครราชสีมา

ล๊อกเก็ตปู่ฤาษีตาไฟอัคคธัมโม รุ่นรวยทรัพย์ อาศรมบ้านโคกใบบัว จ.นครราชสีมา

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง

รายการอื่น ๆ ในหมวดปู่ฤษีตาไฟ อัคคธัมโม บ้านโคกใบบัว ครบุรี จ.นครราชสีมา

ล๊อกเก็ตปู่ฤาษีตาไฟอัคคธัมโม รุ่นรวยทรัพย์ อาศรมบ้านโคกใบบัว จ.นครราชสีมา ล๊อกเก็ตปู่ฤาษีตาไฟอัคคธัมโม รุ่นรวยทรัพย์ อาศรมบ้านโคกใบบัว จ.นครราชสีมา
พุทธคุณด้านเสริมดวง เสริมบารมี เปิดดวงชะตากำจัดปัญหาอุปสรรคในชีวิตพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก ขจัดปัดเป่าในสิ่งที่ไม่ดีป้องกันเสนียดจัญไร คุณคนคุณไสยการกระทำย่ำยีทางไสยศาสตร์และอำนาจชั่วร้ายทั้งปวงป้องกันภูติผีปิศาจมิให้มาแผ้วพาลหนุนอุ้มชูดวงชะตาราศรีไม่ให้ตกต่ำคุ้มครองป้องกันภัยบังเกิดความเป็นศิริมงคล ศิริลาภ ศิริผล เจริญในตำแหน่งในหน้าที่การงาน บังเกิดโชคลาภเป็นเมตตามหานิยมเป็นมงคลทุกประการม 

นารีผลปู่ฤษีตาไฟ อัคคธัมโม บ้านโคกใบบัว นารีผลปู่ฤษีตาไฟ อัคคธัมโม บ้านโคกใบบัว
นารีผลตามวรรณคดีเกี่ยวกับป่าหิมพานต์กล่าวไว้ว่า เป็นต้นไม้อาถรรพณ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอยู่เป็นดง เรียกว่า”ดงนารีผล” เมื่อผลแก่เต็มที่จะมีรูปร่างเหมือนคนทุกประการ แต่ไม่มีลมหายใจเท่านั้นเอง ส่งกลิ่นหอมขจรไปไกล

ปู่ชูชกเรียกลาภ ปู่ฤษีตาไฟ อัคคธัมโม บ้านโคกใบบัว ปู่ชูชกเรียกลาภ ปู่ฤษีตาไฟ อัคคธัมโม บ้านโคกใบบัว
ดังคำสุภาษิตที่ว่า “คนที่ล้มเหลว ที่สุดในชีวิต คือคนที่ไม่กล้า แม้แต่จะทดลอง” ปูฤษีตาไฟ อัคคธัมโม ท่านได้เมตตากับลูกศิษย์พุทธศาสนิกชน เพื่อให้มีความสุข ด้วยการสร้างเครื่องรางแห่งโชคลาภเมตตามหานิยมเป็นของดีแห่งความสำเร็จในด้านเมตตาค้าขายโดยเฉพาะ ปู่ฤษีรวมพลังมหาเวทย์